Brief Informatieberaad Zorg

dec 11, 2018
|
Ingezonden door: nedxis
|
Categorie: General

NedXis verstuurt brief aan Informatieberaad Zorg inzake Medicatieproces 9

NedXis heeft namens alle leden aan de deelnemers van het Informatieberaad Zorg een brief gestuurd. In de brief worden nut en noodzaak van het Medicatieproces 9 onderschreven en wordt aandacht gevraagd voor belangrijke aandachtspunten op het gebied van implementatie. Ook zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen die nader moeten worden ingevuld.