De vereniging kent op dit moment tien leden. Het bestuur en de directeur voeren met alle leveranciers die actief zijn in de domeinen Farmacie en Huisartsenzorg gesprekken om hen te enthousiatsmeren om lid te worden van NedXis.

Leden

De volgende organisaties zijn lid:

Aspirant leden

Momenteel wordt met diverse organisaties overleg gevoerd om toe te treden tot de vereniging. 

De leden nemen deel aan de algemene ledenvergaderingen en zijn automatisch lid van 1 of meerdere vakgroepen.