ICT leveranciersvereniging NedXis

NedXis is een vereniging van ICT-leveranciers in de zorg die tot doel heeft het coördineren van het overleg met partijen over gezamenlijke ICT-onderwerpen die leveranciers raken in de domeinen Farmacie (ook wel apotheekzorg) en Huisartsenzorg inclusief de Ketenzorg.

NedXis tracht namens haar leden dit doel onder meer te bereiken door overleg te voeren met (vertegenwoordigers van) gebruikers(verenigingen) van X-informatiesystemen, koepels van zorgverleners / beroepsverenigingen, apotheekketens, de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ), het VZVZ Servicecentrum, Nictiz, Zorgverzekeraars, VWS etc.

NedXis is in mei 2015 opgericht te Utrecht.