Heeft u een vraag aan het bestuur of de directeur van NedXis of wilt U nadere informatie ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar robi.nederlof@nedxis.nl