NedXis is een vereniging van ICT-leveranciers. Om de integriteit van de vereniging en haar leden te borgen is deze gedragscode opgesteld die wordt onderschreven door de vereniging en haar leden. In de gedragscode staat onder andere beschreven op welke wijze NedXis invulling geeft aan het doel van de vereniging zonder de onderlinge concurrentie te beperken. De gedragscode beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag die door NedXis wordt aangehouden.

  • NedXis houdt zich aan de wet- en regelgeving en de statuten van NedXis en aan deze Gedragscode. Verder laat NedXis zich leiden door de in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen en waarden.
  • NedXis erkent het belang van integer en transparant handelen voor het vertrouwen in het domein van de Zorg en ICT.
  • NedXis onthoudt zich van activiteiten die het aanzien van de branche zouden kunnen schaden.
  • NedXis is zich bewust dat het direct of indirect verzoeken om, aanbieden of aannemen van steekpenningen in elke vorm onacceptabel is.
  • NedXis is zich bewust dat het maken van door de wet verboden concurrentiebeperkende afspraken ten strengste verboden is.
  • NedXis zal op integere wijze omgaan met zijn gesprekspartners en andere stakeholders en daarbij steeds zorgvuldig de belangen, normen en regels van eenieder afwegen.