NedXis is een vereniging van leveranciers van informatiesystemen die open staat voor de volgende partijen:

  • Leveranciers van informatiesystemen die actief zijn in de domeinen Farmacie en Huisartsenzorg inclusief ketenzorg
  • Organisaties die informatiesystemen voor eigen gebruik ontwikkelen in voornoemde domeinen

Indien u lid wenst te worden van NedXis of informatie over het lidmaatschap wenst, kunt u contact opnemen met Robi Nederlof, directeur van NedXis. Email: robi.nederlof@nedxis.nl